top of page

Verwijsindex

De verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jongere in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het doel van de verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Facebook Eigenwijs nieuwe stijl_FB Header Eigenwijs 02.png

Waarom is er een Verwijsindex?

Soms heb je te maken met verschillende organisaties die jou of je ouders helpen of begeleiden. Het is belangrijk dat deze hulpverleners en begeleiders dit van elkaar weten. Zo werken ze niet langs elkaar heen en kunnen ze jou zo goed mogelijk helpen. Wat staat er in de Verwijsindex? In de Verwijsindex staat een korte vermelding. Die bestaat alleen uit je naam, je adres, je geboortedatum, geslacht en niet zichtbaar voor de hulpverlener of begeleider jouw BSN. Aan jouw gegevens koppelt een hulpverlener of begeleider zijn of haar naam. Er staat niet in waarom je begeleiding of hulp krijgt, alleen van wie. Als een andere hulpverlener ook een vermelding in de verwijsindex zet, ziet hij met welke hulpverleners jij en je ouders nog meer te maken hebben.

 

Wat zijn de afspraken?

· Ben je jonger dan 12 jaar dan informeert de begeleider je ouders over de vermelding in de Verwijsindex. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan worden je ouders en jij geïnformeerd. Als je ouder bent dan 16 dan informeert de begeleider jou over de vermelding in de Verwijsindex.

 · Begeleiders en hulpverleners mogen niet zomaar informatie met elkaar uitwisselen, daarvoor hebben ze jouw toestemming of die van je ouders nodig. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent moeten ze zowel jou als je ouders om toestemming vragen. Ben je ouder dan 16, dan hoeven je ouders geen toestemming te geven, alleen jij.

· Alleen in bijzondere gevallen vragen zij geen toestemming aan jou, bijvoorbeeld als het gaat om een bedreigende situatie.

· Jouw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan begeleiders van andere organisaties die ook een vermelding over jou en/of je gezin in de Verwijsindex hebben gezet.

· Jij (of je ouders/verzorgers) kunt vragen welke gegevens over jou in de Verwijsindex staan en je kunt vragen om een kopie. Je kunt ook in bezwaar gaan tegen de vermelding in de Verwijsindex. Dit doe je bij de gemeente waar je woont.

· Op de Verwijsindex is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een wet waarin jouw privacy is geregeld

bottom of page