top of page
VOOR OUDERS

De zorg voor kinderen is onze hoogste prioriteit. Ook 'achter de schermen' hebben wij onze zaken graag goed op orde. Onze lat ligt hoog en we laten ons graag adviseren en van feedback voorzien door ouders en andere kwaliteitsbewakers. 

Snellinks HOME
BETROKKENHEID
BETROKKENHEID

We hechten waarde aan open en eerlijkheid, zodat de sfeer voor kinderen en pedagogisch medewerk(st)ers (PM) een positief effect behoudt.

 

In de teams besteden we daar aandacht aan, maar ook met ouders verwachten we een open en eerlijke communicatie. Het wel-zijn PM'ers verhoogt zodra er duidelijkheid heerst over wat ouders voor hun kind willen. Hoe groot of klein de zorg is, wij staan open voor feedback. Samen met ouders verhogen we het gevoel van wel-zijn binnen Eigenwijs! 

RAPPORTAGES
Onze kwaliteit wordt voortdurend bewaakt door onszelf en door anderen
Bitcare
KLACHTEN

Wij staan voor openheid en dialoog. We stellen het daarom zeer op prijs wanneer je het ons laat weten als je niet tevreden bent. Bianca gaat graag met jullie in gesprek om te proberen tot een oplossing te komen; ook wil de oudercommissie graag bemiddelen indien nodig. 

 

Voor situaties waarin die stappen niet voldoende opleveren is Kinderdagpaleis Eigenwijs is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Ontwikkeling
bottom of page