top of page
KINDERDAGVERBLIJF

Echte ervaringen opdoen. Tijd en ruimte krijgen om je te ontwikkelen, om te leren. Gezond eten. Naar buiten. Samen spelen. Samen vies worden. Worden wie je bent.

 

Kinderdagpaleis Eigenwijs is ontstaan vanuit de wens kinderdagopvang te vernieuwen.

We vertellen je er graag meer over in een persoonlijk gesprek. 

Snellinks HOME
Dagroutine
GROEPEN

Wij snappen hoe belangrijk de band is tussen jullie kind(eren) en onze pedagogisch medewerk(st)ers.

We bieden vaste horizontale groepen, zodat vertrouwen, een band opbouwen en uitdaging en/of rust bieden een dagelijks gegeven is.

In de babygroep is het voor de allerkleinsten van belang dat het ritme van thuis wordt aangehouden om zo de structuur van de dag zoveel mogelijk aan te houden. Tijdens de verzorging is er een warme interactie; een liedje zingen, vertellen wat er gebeurt, goed kijken naar een baby en aanvoelen wat ze nodig heeft.

In de babygroep zijn er zoveel mogelijk vaste gezichten, want zo klein en kwetsbaar verdient een hechte band met een liefdevolle vaste PM'er (pedagogisch medewerkster). Per baby worden er twee vaste gezichten ingepland. Tijdens ziekte of verlof van deze vast gezichten wordt gezocht naar een oplossing die volgens ons de beste keuze is.

Onze babyspecialisten zetten zich dagelijks in om baby'tjes zo liefdevol mogelijk te verzorgen.

Bij dreumes, peuter en schoolleeftijd kinderen is een vast gezicht ook belangrijk en iedere pedagogisch medewerk(st)er heeft een vaste groep, zodat die vertrouwensband kans krijgt om zich te verdiepen. Zowel klein als groot is daarbij gebaat. Zeker van 4  tot 12 jaar, gedijen en laten zichzelf zien als ze zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen.

SPEELPLEZIER

De kern van Speelplezier is het gericht meespelen van pedagogisch medewerkers. Kinderen vinden het veelal gezellig dat de pedagogisch medewerker aansluit bij het spel, en tegelijkertijd biedt het meespelen veel aanknopingspunten om kinderen nieuwe ontwikkelkansen aan te reiken. 

Het beste ontwikkeling bevorderend spel is het spel onder begeleiding van een sensitieve en responsieve volwassene. Zodra een pm meespeelt in de naaste ontwikkeling van een kind, kan de pm gericht interveniëren. Het respect voor eigenheid van uw kind is groot en we staan garant voor een positieve benadering in de omgang met uw kind. Het plezier wat uw kind beleeft staat voorop en het mooie is dat uw kind niet merkt dat hij/zij een rijke begeleiding krijgt in zijn/haar spel.

Wat vrijblijvend lijkt, is weldegelijk goed doordacht en onderbouwd!

Kinderen ontdekken al spelend de wereld. De VVE- methode Speelplezier gaat uit van het spel van kinderen en helpt kinderen de volgende ontwikkelstappen te zetten

BUILD GREAT MINDS

Door op een andere manier te luisteren naar kinderen en bewust met hen te spreken creëren we nabijheid, ook wanneer we het oneens zijn met elkaar. 

Zo geven we ruimte aan (soms hevige) emoties van kinderen en leren we hen -en onszelf!- op een constructieve manier emotionele intelligentie te ontwikkelen. 

 

Opvoeden is een pittige klus. We zijn continue in dialoog met onze kinderen en de manier waarop we reageren is een cruciale bijdrage aan de relatie tussen ons.

bottom of page