ONTWIKKELING
VEILIGHEID

 

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor mensen om tot ontwikkeling te komen. Daarmee bedoelen we een veilige speel omgeving maar ook een veilige sfeer. Een plek waar je je prettig voelt, waar je de mensen om je heen kent en vertrouwd, waar heldere routines en afspraken zijn. Een plek waarin we speelhoekjes bieden, afgestemd op de verschillende leeftijden. Een plek om je thuis te voelen. 

Het welbevinden van jouw kind is voor ons een grote prioriteit. Als rode draad loopt het woordje 'welbevinden' door alle aspecten binnen Eigenwijs heen, van omgaan met elkaar tot het kiezen van kleuren en meubels.

Zodra ouders binnenkomen op locatie, ervaren ze deze sfeer en uitstraling. juist dat maakt ons ontzettend trots en uniek!

Praktisch horen graag van ouders wat hun kind nodig heeft om op een fijne manier bij ons te spelen. Door elk kind te leren kennen en steeds goed te blijven kijken, lukt het ons goed af te stemmen op de behoeften van elk kind. 

 

ZELFONTDEKKEND LEREN

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend. Bij Eigenwijs werken we op een manier die deze nieuwsgierigheid zoveel mogelijk in stand houdt en stimuleert. We creëren rijke ontwikkelkansen in een fijne en stimulerende omgeving, zodat kinderen op hun eigen tempo de wereld kunnen ontdekken. 

Hoe?

Door veel verschillende activiteiten en verschillende materialen aan te bieden om lekker nieuwsgierig mee aan de slag te gaan. Zelf laten ontdekken (dus niet verklappen) wat er gebeurt als gele verf de blauwe verf raakt (KDV) of welke ingrediënten maken de beste slime of hoe maak ik een stuiterbal (BSO)? Dit stimuleert het brein, waardoor het spelenderwijs slimmer en ervarener wordt. Wij grijpen niet meteen in bij frustratie, want soms is dat nodig om te leren en groeien.

We bieden activiteiten rondom bewegen, sport & science, maar ook rust en ontdekken van hun lijfjes. Wat is mijn grens en wat zijn mogelijkheden. Bijvoorbeeld yoga sluit hier mooi bij aan. 

 

RUIMTE

 

We creëren ruimte voor kinderen om initiatieven te ontplooien en observeren aandachtig welk gedrag kinderen laten zien in nieuwe situaties. We bieden nabijheid waar nodig en geven ruimte waar dat mogelijk is. We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met zichzelf in relatie tot de ander, en zien het als een voorrecht hier een bijdrage aan te mogen leveren. 

 

  • Facebook Eigenwijs
  • Instagram Eigenwijs

SITEMAP

© 2018 Eigenwijs door Ellen Stouten. Illustraties.