top of page
KWALITEIT
& VEILIGHEID

Wij staan voor kwaliteit. 

Onze beoogde kwaliteit wordt door onszelf voortdurend getoetst. Natuurlijk zijn er ook externen die ons van feedback voorzien. 

KDV Landgraaf

PSZ Landgraaf

BSO Landgraaf

PSZ Sittard

KDV Sittard

BSO Sittard

GGD
Onze kwaliteit, richtlijnen en pedagogisch beleidsplan worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Dit inspectierapport is door ouders in te zien. Hiervoor klikt u per locatie op het pijltje hierboven.
 
 
VEILIG SLAPEN
Bij baby’s wordt het slaapritme van thuis gevolgd. Als kinderen ouder worden proberen we in overleg met ouders, het slaapritme in te passen in het dagritme van Eigenwijs. Baby’s worden altijd op hun rug te slapen gelegd in een passende slaapzak, door ouders meegegeven, eventueel ingestopt met een kort lakentje zodat ze niet onder het lakentje terecht kunnen komen. We volgen hierbij de richtlijnen van ‘veilig slapen’ van veiligheid.nl en geven dit schrijven ook mee ter informatie aan ouders, na een informatiegesprek.
Wanneer ouders willen dat hun kindje op de buik te slapen wordt gelegd of ingebakerd wordt, dan dienen de ouders hiervoor een formulier te tekenen voor akkoord.
BRANDVEILIGHEID
Al onze vaste medewerksters zijn in het bezit van een BHV diploma (bedrijfshulpverlening en kinderEHBO) Jaarlijks organiseren we de BHV herhalingscursus op een locatie die inspeelt op de kinderopvang, zodat we gericht op onze doelgroep.
bottom of page