top of page
GROEPEN

Stamgroepen zijn nodig voor het gevoel van geborgenheid en vriendschappen opbouwen.

De verbinding aangaan met elkaar creëert warmte, gezelligheid en openheid.

Een heerlijke basis om jezelf te zijn.

STAMGROEP

 

Voor elk kind kiezen we een stamgroep, zodat veiligheid en vertrouwen kan worden opgebouwd.

We werken met horizontale groepen, d.w.z. dat kinderen met leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken. 

Kinderen leren elkaar snel kennen en bouwen een band op met elkaar. Alle pedagogisch medewerk(st)ers krijgen mentorkinderen toegewezen, zodat elk kind een vertrouwensband kan opbouwen en ouders een aanspreekpunt hebben.

Met het bieden van een stamgroep bieden we de veiligheid om optimaal tot ontwikkeling te komen.

 

We werken met een vast team van goed geschoolde pedagogisch medewerk(st)ers per locatie.  Alle medewerkers hebben bovenop hun basiskwalificaties minimaal een Speelplezier- certificering of Babyspecialisme én een aanvullende Eigenwijs- scholing gevolgd (we noemen dit de NINJA- training) [button]

Hierdoor kunnen alle medewerkers vanuit hun eigenheid en eigen talenten op een herkenbare manier naar kinderen kijken en met hen spreken. 

Daarnaast hebben enkele medewerkers zich gespecialiseerd tot bijvoorbeeld babycoach of trainer. 

Onze vaste vervangers zijn goed ingewerkt en werken eveneens op de ‘Eigenwijs’- manier.

 

bottom of page