top of page
SPEELPLEZIER

Kinderen ontdekken al spelend de wereld. De

VVE- methode Speelplezier gaat uit van het spel van kinderen en helpt kinderen de volgende ontwikkelstappen te zetten. Speelplezier richt zich op kinderen van 2 tot 6 jaar.

SPELEN

Spelen is de meest wezenlijke activiteit van jonge kinderen. Enerzijds leren kinderen door te manipuleren en te exploreren en de problemen die ze al handelend tegenkomen op te lossen. Anderzijds leren kinderen door te imiteren wat zij andere kinderen en volwassenen zien doen. Spelervaringen aan den lijve ondervinden maakt slim en flexibel.

THEMA'S

Binnen de methode Speelplezier werken we jaarlijks met een aantal 'speel-leer' thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Om ouders thuis de mogelijkheid te geven om mee te doen, hebben we een themabrief ontwikkeld per thema. Zo kunnen ouders thuis inspelen op spel en behoefte van hun kind. Daarbij de tekst van liedjes en/of versjes om thuis lekker mee te zingen en /of voor te lezen. 

Een jaarroutine bestaat uit 9 speel-leerthema's namelijk:

  • Spelen, maken en praten

  • Opstaan en weer slapen gaan

  • Sinterklaas kapoentje, ik zet mijn nieuwe schoentje

  • Hoera een baby

  • Spelen met de verkleedkist

  • Een ei is geen ei

  • Ik was Mama en jij was papa

  • Tjoeke, tjoeke treintje

  • Ik voel me niet lekker

De thema's duren gemiddeld zes weken. In de thema's worden activiteiten beschreven voor de leeftijden van 0-4 jaar. De activiteiten worden verdeeld in aanbod voor de grote groep en kleine groep. Bij baby's wordt er individueel gewerkt.

ONTWIKKELING VOLGEN IN GROEIWIJZER

We volgen per kind een soort portfolio met aantekeningen, anekdotes en tekeningen of andere knutsels. Anekdotes zijn letterlijke uitspraken en concreet beschreven handelingen van kinderen, waaruit een ontwikkelingsstap blijkt. We verzamelen foto's van activiteiten en producten, tekeningen en schrijfsels. In de groeiwijzer komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. De groeiwijzer is een prachtig document en dit wordt dan ook als handleiding gebruikt als we in gesprek gaan met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren).

Meer achtergrondinformatie over Speelplezier vind je op www.speelpleziermethodiek.nl

bottom of page