top of page
ZORG EN ONDERSTEUNING

Zorg en ondersteuning

Door ieder kind te leren kennen en te blijven kijken naar ontwikkeling, lukt het ons goed om af te stemmen op de behoeften van een kind. Soms kan er vanuit u als ouder, vanuit het consultatiebureau of vanuit ons in de opvang een vraag naar extra zorg of ondersteuning gesignaleerd worden. Wij zetten ons als kinderopvangorganisatie in om uw kind, in samenwerking met u en de juiste deskundigen, hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Zo combineren wij allen onze expertise en creëren we samen passende zorg en ondersteuning voor uw kind in zijn eigen vertrouwde leefomgeving.

In sommige situaties kan het in belang zijn van uw kind om de ontwikkeling met betrokken deskundigen te bespreken en samen tot eenzelfde aanpak te komen, met u als belangrijkste deskundige. Dit doen wij zo vroegtijdig mogelijk in een zogenaamd ‘Knooppunt’, omdat wij elk signaal serieus willen nemen. In een ‘Knooppunt’ verknopen we samen informatie en werken we samen om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Uiteindelijk weten we samen het meest en ontstaat er ruimte voor groei.

bottom of page