top of page
VISIE

De visie van Eigenwijs draait vooral om vernieuwende opvang bieden. We baseren onze kennis op hoe het brein werkt. Het boek 'Het hele brein, het hele kind' ligt ten grondslag aan onze visie.

In de kern gaat het om EQ (emotionele intelligentie) ontwikkelen, zowel bij onszelf als bij de kinderen.

Een stevig fundament voor een mooi leven!

Deze prachtige en op wetenschap beruste theorie is uitgewerkt in onze 'NINJA' training.

Deze training is opgezet door Bianca en elk personeelslid werkzaam bij Eigenwijs heeft deze training genoten.

BREIN

Het brein leren kennen en de strategieën toepassen zoals omschreven in het boek 'Het hele brein het hele kind' vormt de basis van onze visie. Het is een andere benadering dan we vanuit onze opvoeding gewend zijn. 

Wist je dat je brein zo ongeveer bepaalt wie je bent en wat je doet? En dat de ervaringen die je opdoet je brein vormen? 

Je hebt een rechter- en linkerhersenhelft en zodra je deze met elkaar laat integreren, resulteert dat in een volwassene die juiste beslissingen neemt. Niet om anderen een plezier te doen, maar om voor je eigen mening te durven staan. Minder stress en meer rust en plezier in je leven. Op die manier waarderen je kinderen zowel hun logica als hun emoties; ze zullen evenwichtig zijn en zichzelf en de wereld om hen heen begrijpen.

We dragen een steentje bij en we streven naar samenwerking met ouders, zodat zij ook thuis deze strategieën kunnen toepassen.

EQ​

Het is vooral belangrijk hoe we reageren op emoties van kinderen.

Belangrijk voor ons tijdens interactie met kinderen is dat de gevoelens van een kind erkend worden, hoe onzinnig en frustrerend ze ook lijken! Voor het kind zijn ze echt en belangrijk.

Onze eerste stap is altijd: begrip voor de emotie. Daarna (na 5 minuten, soms na een uur) komt logica, het praatmomentje, leer- en ontwikkelmoment. Zouden we dat in de emotie doen, dan komt de boodschap niet aan en voelen ze zich niet begrepen. 

Dan en alleen dan bieden we het kind de mogelijkheid om veerkracht te ontwikkelen, leren omgaan met moeilijke emoties en zichzelf daarin leren kennen.

Mogelijkheden en grenzen leren kennen, van zichzelf en van anderen.

bottom of page